Ingeschreven bij:

 Kwaliteitsregister Mondhygiënisten onder nummer: 993053

 Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners onder nummer: 87-001146

Uitleg KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM):

Mondhygiënepraktijk Voois is aangesloten bij het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Dat betekent dat een klant kan rekenen op hoge kwaliteit die steeds getoetst wordt. Van de 2500 mondhygiënisten die in Nederland actief zijn, is ongeveer de helft ingeschreven bij het KRM. De leden moeten voldoen aan allerlei gestelde eisen en zij volgen ook regelmatig bij- en nascholingen en voeren intercollegiaal overleg. Een afspraak maken met een mondhygiënist kan rechtstreeks, zonder verwijzing van een tandarts.

Wat doet het KRM?

Het KRM controleert of ingeschreven mondhygiënisten aan de kwaliteitsnormen voldoen. De mondhygiënisten worden uitgebreid getoetst of ze aan de eisen voor registratie voldoen. Denk aan een rechtsgeldig diploma, werkervaring, scholingspunten en klachtenregeling. Als dat allemaal klopt, gaat de registratieperiode van vijf jaar in. Daarbij zijn mondhygiënisten nooit uitgeleerd. Het KRM stimuleert ze zodoende om te werken aan hun kwaliteiten en vakbekwaamheid en deze waar mogelijk te verbeteren.

Openingstijden

Dinsdag
08.00 uur tot 17.00 uur
Woensdag
08.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag
09.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag
08.00 uur tot 13.00 uur
Zaterdag
08.00 uur tot 16.00 uur
Adres:
Laan van Wateringse Veld 855
2548 BP Den Haag
Tel: 06 41451406
Email: info@mondhygienistvoois.nl
Whatsapp: Stuur bericht (alleen mobiel)